För oss är det en självklarhet att värna om din totala ögonhälsa – att inte bara göra synkontroll, styrketest och hjälpa dig att prova ut rätt glasögon eller linser. Vi hjälper dig att arbeta förebyggande för att se till att du har en god ögonhälsa, både på kort och lång sikt .

Vad är ögonhälsa?

Ögonhälsa är ett relativt nytt begrepp och det är kanske inte alltid så självklart vad det innefattar. Men medvetenheten ökar och allt fler kunder blir intresserade av möjligheterna att arbeta förebyggande för en långsiktigt bra syn och välmående ögon.

Med hjälp av regelbundna hälsokontroller av ögonen kan våra optiker tidigt upptäcka förändringar i synsystemet och ge råd om hur du bäst tar hand om dina ögon. Detta hjälper dig att förebygga sämre syn längre fram i livet och erbjuder dig samtidigt bästa möjliga synkorrigering där och då.

Din ögonhälsa är en del av din generella hälsa och ett optikerbesök då och då borde vara lika självklart som allmänna hälsokontroller eller att gå till tandläkaren med jämna mellanrum.

Ta hand om dina ögon, du har bara två!

Snabbguide till förebyggande synvård och god ögonhälsa

Gå på regelbundna, noggranna hälsokontroller – en ögonhälsoundersökning är mer än att bara “kolla synen”.
Ställ frågor till optikern om vad som ingår i undersökningen

Skaffa rätt glasögon och/eller linser som passar dina behov, förutsättningar och användningsområden.

Ta reda på om det finns ögonsjukdomar eller synnedsättning i släkten.

Skydda alltid dina ögon från solljus – kanske behöver du t ex ett par solglasögon med slipade glas.

Ät en sund och varierad kost! Studier visar att antioxidanter, vitaminer och mineraler kan ha en positiv inverkan på din ögonhälsa. Fråga din optiker om vad som kan passa dig.

Synundersökning minst en gång vartannat år

Du som bär glasögon och har normala synproblem rekommenderas att göra en synundersökning åtminstone en gång per år. Använder du linser bör du besöka din optiker en till två gånger per år beroende på vilken typ av linser du valt.

Våra optiker utför också en undersökning som kallas samsynutredning. Den innebär att optikern undersöker hur dina ögon samarbetar och deras förmåga att fokusera på nära håll. Denna typ av undersökning rekommenderas i första hand om optikern upptäcker några tecken på nedsatt funktion i samband med synkontrollen.

Kontakta din optiker för att boka en ögonhälsoundersökning, eller om du vill veta mer om ögonhälsa och vad som är rätt för just din situation och dina behov.